Over ons

Wij als NCFS begrijpen als geen ander wat voor belemmering taaislijmziekte (cystic fibrosis, CF) is voor iedereen die ermee te maken heeft. Daarom zetten we alle zeilen bij om CF aan te pakken en zo iedereen met CF een langer en beter leven te geven. De levensverwachting van personen met CF is de afgelopen jaren sterk verbeterd en is gemiddeld vijftig jaar. Wij gaan door tot iedereen oud kan worden met CF.

We staan iedereen met CF en hun naasten op veel manieren bij. We behartigen hun belangen, voorzien de achterban van informatie en faciliteren en ondersteunen acties en onderzoek. Daarbij hebben we veel contact met onderzoekers, zorgverleners, de medische wereld en de mensen met CF zelf om op die manier o.a. de kwaliteit van zorg zo hoog mogelijk te houden.

Onderstaand Privacybeleid is van toepassing op alle persoonsgegevens die de Nederlandse Cystic Fibrosis Stichting (hierna: “NCFS”) verwerkt van haar aangeslotenen, donateurs of andere geïnteresseerden. In het kader van de dienstverlening, wanneer je doneert, een publicatie bestelt, gebruik maakt van de interactieve diensten, andere diensten van de NCFS afneemt of anderszins contact heeft met de NCFS, legt de NCFS gegevens vast. De NCFS gebruikt jouw gegevens om met je te communiceren, je te informeren over haar activiteiten en voor fondsenwerving. Persoonlijke gegevens worden met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd. Door het verstrekken van je gegevens stem je uitdrukkelijk en ondubbelzinnig in met de verwerking van je persoonsgegevens volgens dit Privacybeleid.

Privacybeleid

1. Verwerkingsverantwoordelijke

2. Welke persoonsgegevens verwerkt de NCFS, waarom en hoelang?

3. Beveiligingsmaatregelen en verwerkers

4. Uitoefening van jouw rechten

5. Wijziging privacybeleid

Download hier ons Privacybeleid